Waarom moet er worden gebaggerd?

baggerenIn iedere waterweg zal na verloop van tijd materiaal op de bodem komen te liggen. Deze veelal natuurlijke materialen, zoals plantenresten, noemen we ook wel slib of bagger.

Dit is ook de origine van het woord baggeren. Wanneer er namelijk ergens gebaggerd wordt dan wordt dit slib van de bodem verwijderd. De activiteit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat schepen door de waterwegen kunnen blijven varen en niet vastlopen op de steeds hoger wordende bodem. In Nederland en Belgiƫ worden alle rivieren, kanalen en sloten regelmatig gebaggerd. Deze landen hebben ook de grootste en modernste baggervloot van heel de wereld. Vooral Nederland heeft door de jaren heen nieuwe functies bedacht waarvoor de techniek ingezet kan worden. Veel baggerschepen hebben industrial gearboxes van Flender aan boord om alles goed te laten functioneren.

Onderhouden van waterwegen

De oorspronkelijke doelstelling van baggeren was het onderhouden van waterwegen. Al vele honderden jaren varen mensen op rivieren. Het zijn de eerste wegen die verschillende gebieden met elkaar verbonden. Om deze waterwegen toegankelijk te houden voor schepen moet regelmatig gebaggerd worden. Wanneer dit niet gedaan wordt dan zal de waterweg langzaam dichtslibben. Vroeger werd het baggeren nog met de hand gedaan maar tegenwoordig worden hiervoor uiterst geavanceerde baggerschepen voor ingezet. Deze maken de taak onder andere makkelijker en sneller. Ook zijn de schepen in staat om veel meer bagger te verplaatsen waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Baggeren voor landwinning

Bij het baggeren wordt materiaal op de bodem van een water verwijderd. Oorspronkelijk voor slib bedoeld maar door de krachtigere machines die hier tegenwoordig voor ingezet worden is het ook mogelijk om een laag zand te baggeren. Wanneer je dit zand weer op een andere plek neerlegt dan wordt daar de bodem hoger. Doe je dit lang genoeg dan ontstaat er een nieuw stuk land op een gebied dat eerst nog onder water lag. Ook voor landwinning kan dus gebaggerd worden.

CapitalDredging

CapitalDredging is te vergelijken met baggeren voor landwinning. Ook hier wordt materiaal van de bodem van een bepaald gebied gehaald om de bodem op een ander gebied op te hogen. Bij capitaldredging wordt dit gedaan om de aanleg van onder andere haven dokken en offshore installaties mogelijk te maken.

Wat is lasercladden eigenlijk?

Wanneer werkstukken al wat langer meegaan, dan komt het vaak voor dat deze stukken kapot gaan. Kleine oneffenheden kunnen al grote gevolgen hebben. Bij lasercladden wordt er door middel van metaalpoeder het werkstuk gesmolten en zo hersteld. Dit verlengt de levensduur van het werkstuk en maakt het daarnaast ook nog een sterker dan het voorheen was, dubbel winst dus. Onderstaande video geeft ook een voorbeeld weer.

Werken in de haven

Werken in de haven is misschien wel het mooiste wat er is! Want in de haven is niet alleen veel werk, je helpt ook nog eens mee aan een bloeiende economie. Want veel spullen komen namelijk via de haven ons land binnen. Als je ook wilt gaan werken in de haven, is het leuk om eens onderstaande video te bekijken.